Det utvecklande samtalet som för dig framåt

Alla människor funderar någon gång över förändringar i livet och behöver inspiration för att gå vidare på ett bra sätt. Även om det är du själv som till slut måste genomföra förändringarna och finna just dina svar på olika problem, är det värdefullt med en bra samtalspartner. Någon som inte tillhör dina närmaste, men har livserfarenhet, lyssnar aktivt och hjälper dig att hitta de lösningar som är bäst just för dig.

Det är här jag kommer in och öppnar upp för ett varmt, öppet och utvecklande samtal. Ett samtal där du både hinner att tänka och får tala till punkt. Tänk dig att du sitter vid en lägereld i skogen med en god vän ... det är den känslan som gör det möjligt att samtala om både det som är svårt och det som är fint i livet.

Min metod är att kombinera det utvecklande, varma och nära samtalet med klassisk coachingmetodik. Beroende på vad du vill och behöver för att få perspektiv och kunna gå framåt, växlar samtalen mellan djupare reflektioner och mer konkreta funderingar och planer. Allt med stor respekt för dig och dina tankar. Naturligtvis genomfört under tystnadsplikt.

Välkommen att kontakta mig för tidsbokning.

 

Margareta Hartman
Samtalsledare och ICF-utbildad coach

Östra Rönneholmsv. 4, Malmö

0709 317360 | margareta@andrarum.se